Slik fungerer ultralyd

Den maritime næringen har forsket på bruk av ultralyd helt siden 1950-tallet. Den amerikanske marinen var først ute, da de ønsket å få bukt med groeproblematikken rundt vanninntak og i kjølsystemer. Utviklingen av teknologien har i senere tid ført til gode systemer som beskytter både skrog, propeller, akslinger, ror, baugthrustere, så vel som kjølesystemer i motorer.

Transdusere monteres på innsiden av båten (uten behov for skroggjennomføring) og sender ultralydbølger i ulike frekvenser ut gjennom skroget.

Ultralydbølgene skaper en resonans, som medfører bevegelse av ørsmå luftbobler i vannet helt inntil skroget. Boblene imploderer når de treffer f.eks alger, som da fjernes fra skroget.

Ettersom alger er en del av næringsgrunnlaget til marin groe, vil ikke rur klare å etablere seg på skroget. Næringskjeden blir brutt.

Transducer montert på innsiden av skroget

Strømforsyning

Ultralyd blir forsynt av landstrøm når båten ligger i havn, og av båtens batteri når man er på tur. Automatiske systemer hindrer dyputladning av batterier.

Hva trenger jeg?

Normalt sett vil det holde med én transducer for båter inntil 30 fot og to transducere for båter mellom 30 og 50 fot. For katamaraner og andre båter med spesielle skrog – ta kontakt med oss. 

Plassering av transduserene er viktig. Dette for å oppnå maksimal resonans i skroget. Et godt eksempel er et trommeinstrument. Ved slag på midten av trommel blir resonansen mye høyere enn ved slag på siden av trommen. Det samme prinsippet for båtskroget. Bedre resonans betyr bedre resultat.

0 - 30 fot

1 Transducer
  • Krever landstrøm
  • Bruker 200 Kw per år
  • Årlig strømkost ca 250,- kr

30 - 50 fot

2 Transducere
  • Krever landstrøm
  • Bruker 350 Kw per år
  • Årlig strømkost ca 380,- kr

Zodiac RIB med ultralyd og lavfriksjons skrogbehandling

Bildene viser skrog etter én sesong i vannet.

Hvorfor Sonihull?

Det finnes i dag mange leverandører av ultralydutstyr til fritidsbåter og større fartøy. Noen har kommet lengre i utviklingen enn andre. Vi i Grønn Marina har valgt å samarbeide med de som har kommet lengst, nemlig britiske NRG Marina med sitt SoniHull produkt. De har nylig også etablert seg med systemer (Soni8) for større fartøy (yachts, skip, ferger etc, )

Et godt ultralyd system, og ikke minst et system som er montert på riktig sted i båten, anslås å redusere begroingen på skroget med mellom 80 og 90%.

Tester foretatt gjennom prosjekt Grønn Marina, viser at systemet er ekstremt effektivt mot rur (rankeføttinger). Ulike mikroorganismer reagerer på ulike lydfrekvenser. Nye arter kommer stadig til norske farvann (ofte fra skips ballasttanker). NRG Marine jobber kontinuerlig for å oppnå effekt også mot disse artene. (asiatisk tubeorm, stillehavsøsters etc)

Få en utvidet produktbeskrivelse på www.nrgmarine.com eller kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Antares 9 med ultralyd - her i børstevaskmaskinen