Coating for bevegelige deler

Dagens utfordring

Det skal ikke mye slim og begroing (f.eks rur) på propellen før den mister effekt. Det er faktisk ingen øvre grense for hvor mye effekt en propell kan miste grunnet marin begroing. Gror det nok, blir fremdrift lik null.

Dette er et velkjent problem i skipsindustrien, og det  medfører årlig svimlende summer i merkostnader for rederiene. Fokuset på dette problemet i fritidsbåtmarkedet har derimot vært relativt lavt.

“Bunnstoff funger jo ikke på propeller”, sier mange båteiere, og det har de helt rett i. 

Hva gjøres i dag? Høyglanspolering, sliping med høy korning, hårspray, vaselin og sikkert mye mer. Slike løsninger fungerer ofte i en kortere periode, før groen igjen setter seg på propellen, akslingen, baugpropellen etc.

Propeller genererer kavitasjon. Dette er ekstreme krefter som ingen coating kan motstå over tid. Kavitasjon skjer ved at gassbobler dannes av propellens bevegelse. Kavitasjonskreftene oppstår når gassboblene imploderer. Områder utsatt for kavitasjon vil oppleve en slitasje. Dette er en av årsakene til at propellbehandling er en utfordring.

Princess uten Prop One: Slim og begroing på propellen gir redusert effekt
Slim og begroing på propellen gir redusert effekt

Løsning for propeller og bevegelige deler

I Australia blomstrer marin begroing året rundt. Myndighetene er i tillegg svært restriktive med tanke på bruk av miljøgifter som beskytter båter mot begroing. Dette har ført til at de har kommet langt med utviklingen av miljøvennlige og alternative metoder.

GreenCorp Marine har utviklet et miljøvennlig og korrosjonsbeskyttende anti-groesystem for bevegelige deler. PropOne er et silikonbasert fouling release system som varer i 2 år i tropiske strøk. Vi håper og tror at vi i Norge, grunnet sesonglengde og bruksmønster, vil oppnå enda lengre levetid på systemet.

Prop one propell

Hvorfor Prop One?

  • Raskere båt
  • Lavere drivstofforbruk
  • Mindre vedlikehold

En korrosjonsbeskyttende “Fouling release coating” som ikke inneholder miljøgifter. Den glatte silikonoverflaten gjør at marin begroing løsner når båter settes i bevegelse.