Båtseptik og dagens regelverk

Norske myndigheter tillater (med noen få unntak) fritt utslipp av båtseptik såfremt dette gjøres 300 meter fra land. Tømmestasjoner i Norge er sterkt underrepresentert i forhold til antall båter, og tilbakemeldinger fra båteiere forteller også at mange møter et “i ustand” skilt når de tar turen inn for å tømme tanken.

I Sverige ble det i 2015 innført et totalforbud mot utslipp av båtseptik langs hele kysten. Sverige har pr idag ca 300 tilgjengelige tømmestasjoner, og det planlegges 300 nye. I Norge jobbes det nå på myndighetsnivå med vurdering vedrørende innstramming av dagens regelverk. Klarer Norge, med sin ekstremt lange kystlinje, å etablere tilstrekkelig med tømmestasjoner innen rimelig tid? Neppe! 

Båtseptik mobil
El cart grønn marina

Løsningen

Løsningen, for å umiddelbart muliggjøre en endring, er mobile enheter.

Et mobilt tømmeanlegg består av en el-motorisert tralle som kan kjøres ut på bryggen for en rask og renslig tømming, der hvor båten ligger. Trallen kan opereres av båteieren selv eller av havnepersonell. Tanken tømmes på land i det kommunale septiksystemet, eller i lukket tank hvis offentlig nett ikke finnes. Mobile tømmeanlegg kommer i flere varianter. Fra enkle “push carts” til tilhenger- og flytebryggeløsninger.

Mange bor i båt året rundt. Å tømme septiktanken på vinterstid er en utfordring og en umulighet for mange. Et mobilt kloakktømmeanlegg vil enkelt løse problemet.

I Norge er det en høy konsentrasjon av fritidsbåter rundt byer og tettsteder. Antall funksjonelle, landbasert tømmestasjoner i disse områdene er som nevnt i et klart mindretall. Ta for eksempel Oslofjorden. 175 000 fritidsbåter har tilhold i Oslofjorden. Flere av de relativt få tømmestasjonene i dette området er ikke operative, av ulike årsaker. Hvor går septiken når disse ikke benyttes? I sjøen, i vårt matfat og i vårt badevann. Ugreit, spør du oss!

En god løsning er at septik tømmes fra båten mens den ligger på båtplassen. Endringsvilje hos båtfolket forutsetter gode og enkle løsninger. Nå er de her !