Utfordringen med dagens løsning

Sliping, skraping og bunnstoffing av båter er en jobb som mange ville vært foruten. Det er tids- og kostnadskrevende, og ikke minst veldig skadelig for miljøet. At dette i tillegg skal gjøres årlig gjør ikke saken bedre.  Samtidig er de fleste båteiere opptatt av å maksimere båtens kapasitet når det kommer til fart, manøvreringsevne og drivstoffbesparelse. Overflatestruktur på skroget er vesentlig i denne sammenheng, og her har båteiere mye å gå på.

Skadelig for miljøet

Forskning viser at maling og vedlikehold av skip og fritidsbåter er den tredje største bidragsyteren til utslipp av mikroplast i sjøen. I tillegg inneholder bunnstoff betydelige mengder av tungmetallet kobber, i tillegg til en blanding av giftstoffer som har til formål å drepe levende organismer i vannet. 80 – 90% av giftstoffene i tradisjonelt bunnstoff siver ut i vannet i løpet av første sesong. Resterende giftstoffer spyles enten av ved sesongslutt, eller havner i vannet i påfølgende sesong.

Utviklingen i denne bransjen ligger, etter vår mening, langt bak det som kan forventes i et samfunn med sterkt stigende miljøfokus. Behovet for gode og miljøvennlige løsninger er prekært.

Skrog er ikke vanntette

Majoriteten av båter produseres i materialer som ikke er vanntette (polyester/vinylester). Et ubehandlet skrog av en viss størrelse, kan ved sesongslutt inneholde flere hundre liter vann. Dette medfører økt drivstofforbruk samt stor risiko for glassfiberpest. I dagens praksis forsegles båtskrog med minimum 3 strøk med en epoxy primer (båtens tettesjikt), og påfølgende 2 strøk med bunnstoff. 

De primere som er på markedet i dag (til fritidsbåter) er ikke evig vanntette og må re-appliseres etter noen år. Her slurves det mye blant båteiere i dag. Båteiere har en tendens til å kun male på nye lag med bunnstoff (som ikke vanntett), uten å forsikre seg om at båten er beskyttet mot vanninntrengning.

Neste generasjons bunnbehandling

Vi mener at neste generasjons bunnstoff / bunnbehandling må ha følgende egenskaper:

  • miljøvennlig
  • lang levetid
  • vanntett (beskytte mot osmose og korrosjon)
  • lav friksjon
  • lite mottakelig for marin begroing (foul release)
  • vaskbar

En slik coating er ikke ene og alene et substitutt for tradisjonelt bunnstoff. Dette er fordi giftholdig bunnstoff pr. i dag er den eneste coatingen som kan garantere et groefritt skrog. Vi mener at løsningen ligger i å kombinere ulike alternativer: en riktig coating, børstevask/høytrykkspyling, ultralyd, skrogmatte eller lift/dock.

Ettersom utslipp av gift naturlig nok er en lite bærekraftig løsning,  finnes det etter vår mening ingen annen utvei enn å på sikt konvertere til alternative og grønne metoder.

Overflatestruktur er vesentlig

Strukturen på overflaten av skroget har stor betydning for friksjon. Lav friksjon gir mindre motstand og høyere fart, mens høy friksjon bremser skroget i vannet.

Ved høy friksjon kreves økt motorkraft for å kompensere for fartstapet, hvilket betyr økt drivstofforbruk.  Motstand som følge av begroing på skrog, propeller og bevegelige deler anslås å stå for over 10 % av energiforbruket til verdens skipsnæring. Dette tilsvarer en kostnad på USD 30 milliarder på verdensbasis. Dette i tillegg et økt karbonutslipp på 0,3 %. (ref. Clean shipping Coalition)

Skip er i regelmessig bevegelse i motsetning til fritidsbåter, som er stasjonære 95 % av tiden. Det betyr mer begroing på skroget.  For fritidsbåter vil derfor de ovennevnte 10% trolig være et underestimat.

Økt drivstofforbruk betyr et høyere CO2 utslipp, og denne utviklingen er bekymringsfull. Tall fra SSB viser at norske fritidsbåter årlig slipper ut ca 700 000 tonn CO2. Til sammenligning slipper alle Norges ferger til sammen ut 400 000 tonn CO2.

Konvertering til elektrisk drivlinje er på full fart inn i den maritime næringen. Vi ønsker utviklingen velkommen, men vi har valgt å ikke fokusere på dette i prosjekt Grønn Marina, i mangel på kapasitet og kunnskap på dette feltet.

Innovative produkter og alternative løsninger må til for å oppnå målet om nullutslipp av miljøgifter. Hvis båteiere samtidig oppnår høyere fart, lavere drivstofforbruk samt lavere vedlikeholdsbehov, kan et grønt skifte være innenfor rekkevidde.

 

Behovet

Båtparken i Norge er økende, med større og mer kostbare båter. Båt er en livsstil, og for mange et alternativ til hytte. Blir ikke hytta vedlikeholdt, vil den råtne på rot. Det samme gjelder i prinsippet for båter. Båten ligger i et tøft og ugjestmildt miljø store deler av året. Det er derfor ekstremt viktig at båten er sikret mot nettopp vann, enten i flyktig eller frossen form.

Kostnadene forbundet med tradisjonelt vedlikehold av båt er høye. Et tradisjonelt bunnstoffsystem krever minimum 3 lag primer og 2 lag bunnstoff. Nytt lag bunnstoff påføres som kjent årlig. Det mange ikke tar med i regnestykket er behovet for å fjerne (f.eks sand-/glassblåse) skroget med 7 til 10 års intervaller. Dette gjøres for å påføre ny og tett primer.

Tilbakemeldinger fra båteiere gjennom 2017 og 2018 viser at behovet for en miljøvennlig og vanntett coating med lang levetid og innovative egenskaper, er voksende. 

 

Valg av coating

Grønn Marina samarbeider med flere coatingprodusenter om utvikling, testing og kvalitetssikring av neste generasjons systemer. Våre krav til disse systemene er blant annet at produktene skal være miljøvennlige, kraftig redusere vedlikeholdsarbeidet for båteieren samt øke båtens prestasjon/fart. Produktene skal i tillegg ha en ekstremt lang levetid.

Den produsenten som vi mener har kommet har kommet lengst i utviklingen, er MCoating International. En sterk miljøprofil kombinert en fremoverlent holdning og innovative produkter, gjør MCoating International til en riktig og viktig prosjektpartner. 

Coatingen OceanSpeed er et Silan Silicat, hydrofobisk epoxy bi component resin-produkt som produseres i mange farger (inkl. transparent). Overflaten er ekstremt hard, men allikevel fleksibel. Den tåler derfor mye slitasje fra brygger, fendere, is og f.eks børstevask.

Systemet gir en utrolig glatt og porefri overflate som virkelig legger til rette for lav friksjon i vannet. OceanSpeed er en såkalt fouling release coating. Grunnet produktets oppbygning og hydrofobiske egenskaper, vil deler av næringskjeden til marin begroing brytes. Dette har stor betydning for hva som gror og når det gror. Utførte tester gjennom 2018 sesongen, bekrefter at Oceanspeed er lite mottakelig for begroing, både med og uten ultralyd montert på skroget.

Innholdet er fritt for løsemidler, hvilket gjør overflaten porefri, i tillegg til at påføringen er miljøvennlig (null V.O.C – Volatile organic compounds). For best resultat påføres OceanSpeed med sprøyte (HPLV), men det er også mulig å benytte rulle.