Giftfri frostvæske til vinterkonservering

Enorme mengder glykolholdige og sterkt giftige frostvæsker benyttes årlig til vinterkonservering av fritidsbåter. Ved gjennomkjøring av motorer på høsten renner store mengder gift rett ned i grunnen. Når båten sjøsettes på våren, og motorene startes, vil denne frostvæsken skylles ut i vannet. Dette kan fort beløpe seg til 50 – 80 liter årlig på en båt av en viss størrelse.

Hvor mange liter havner på sjøen i din havn?
Miljøvennligere alternativer finnes, men de er noe dyrere. Er det å spare noen kroner årlig på å velge et rimeligere, men giftigere produkt, den riktige løsningen?

Miljøvennlig og langsiktig er den ihvertfall ikke! Dette handler om et felles ansvar som båteiere, havner og marinaer må ta.

 

 

Blåtind - Et miljøvennlig valg

Inneholder propylenglykol og er ikke ansett helsefarlig i henhold til gjeldende regelverk.

Antifrost natur er ikke tilsatt miljøskadelig korrosjonsinhibitor. Grunnet dette skal Antifrost ikke benyttes i lukkede kjølesystemer.

Hindrer frost i rør, avløp, vannlåser, toaletter og vanntanker. Smak og luktfri.

Et godt miljø- og helsetiltak. Tradisjonell blå frostvæske er svært skadelig for mennesker. Inntak kan medføre sykdom og vi verste fall død.