Børstevaskmaskinen ble installert sommeren 2017 med støtte fra Miljødirektoratet. Skrogvask er en del av et større pilotprosjekt for å kartlegge, teste og kvalitetssikre miljøvennlige alternativer til bunnstoff, samt å fremme bærekraftige løsninger for fremtiden.

Slik fungerer båtvask

Båten kjøres inn i maskinen og fortøyes. Porten lukkes bak båten og børstene begynner å rotere. Børsteanlegget beveger seg langs og under skroget i retning akter. Før akterspeilet snus retningen på børsteanlegget og børstene returnerer til startpunktet. Prosessen tar 10 – 15 minutter avhengig av båtens størrelse. 

Formålet med båtvask er å redusere/forhindre bruken av miljøskadelig bunnstoff. Ved jevnlig vask av skroget gjennom sesongen vil skroget holdes rent. Mange båteiere har i løpet av pilotprosjektet på Vollen Marina valgt å slutte med påføring av nytt bunnstoff.

En kombinasjon av skrogvask med groe-forebyggende tiltak vil optimalisere resultatet gjennom en lang båtsesong. For eksempel kan akslinger og propeller behandles med PropOne for å redusere begroing på båtens bevegelige deler. 

Båten kjører inn i maskinen
Båten sentreres og fortøyes til utriggerne
Børster roterer og beveger seg langs skroget

Timebestilling på nett

Det er opprettet et digitalt bookingsystem hvor båteiere enkelt kan forhåndsbestille time til vask. Systemet er koblet opp til marinaen og gir oversikt over hvem som kommer og når, samtidig som marinaen selv kan administrere åpningstider/bemannede tider. Her kan også andre marinaer koble seg på. Les mer og book time på Båtvaskeriet: www.batvask.no

Om anlegget

BigWash er et stasjonært båtvaskeanlegg som flyter i vannet. Anlegget har 10 roterende børster som drives hydraulisk og er tilkoblet strøm. Under den U-formede rammen er et basseng for oppsamling av avfall og groe. Delmål i prosjektet er fjerne port og basseng. Dette kan først gjøres når anlegget har nok faste og giftfrie brukere. Et giftfritt skrog medfører at behovet for oppsamling bortfaller. 

Båtvaskemaskinen på Vollen Marina er levert av det svenske firmaet Drive-in Boatwash. Maskinen produseres i 3 størrelser; BigWash 12, BigWash 14 og BigWash 16. Maskinene kan tilpasses både motor- og seilbåter. Modellen på Vollen er en BigWash 16 som kan vaske både motor- og seilbåter inntil 16 meter (53 fot). 

Erfaringer og tilbakemeldinger

I 2018 har vi opplevd en stor interesse rundt skrogvask, og pr. 1. november har det blitt registrert 886 unike båteiere som i løpet av sesongen har vasket sin båt én eller flere ganger. I tillegg har det vært en stor andel uregistrerte drop-ins slik at det totale antall båter som ble vasket havnet på 1.150. Majoriteten av båteierne kommer fra vår kommune Asker, mens en betydelig andel har reist fra fjern og nær.  En forutsetning for å få lov til å vaske båten i år har vært at man ikke har påført nytt bunnstoff våren 2018. 

1
Båter vasket i 2018

SOM FØLGE AV DETTE BLE OSLOFJORDEN SPART FOR UTSLIPP AV FLERE TUSEN LITER BUNNSTOFF I 2018 

Brukerundersøkelse Skrogvask 2018

Ved sesongslutt ble en spørreundersøkelse utarbeidet og sendt til samtlige registrerte brukere (886 stk), med formål om å kartlegge holdninger, handlingsmønstre og vilje til endring blant båtfolket når det gjelder nye og miljøvennlige løsninger. Av de inviterte, åpnet 652 personer undersøkelsen og 475 leverte inn fullstendig besvarelser, tilsvarende en deltakelse på 53%. 

Resultatene viser at brukerne i all hovedsak har svært positive erfaringer med bruk av børstevaskmaskinen i 2018-sesongen. Videre kommer det også frem at majoriteten (81%) av brukerne er åpne for kutte ut bunnstoff og i stede benytte seg av alternative løsninger. Mange ser nå sitt snitt til å unngå skraping, sliping og maling i fremtidige påskeferier, og med det hindre nytt tilsig av miljøgifter i fjorden.

Funn

Flere enn forventet har prøvd børstevaskmaskinen og mange har reist langt for å prøve. 

Båteierne kom fra disse kommunene

Kunne du tenke deg å kutte ut bunnstoff og benytte deg av alternative løsninger?

Hele 81% svarer at de kunne tenke seg å kutte ut bunnstoff og i stede benytte seg av alternative løsninger. Ønske om å kutte ut bunnstoff avhenger naturligvis av tilgang på gode alternativer (hvis ikke er det rimelig å anta at man viderefører gammel vane).

En klar majoritet (over 85%) oppgir at resultatet var bedre eller mye bedre enn forventet.

Hvordan vurderer du resultatet ift. forventning?

Hva er den viktigste årsaken til at resultatet var bedre enn forventet?

Hvor merkbar var forbedringen i fart og fremdrift etter vask?

Brukerne opplever vesentlig forbedring i både fart og fremdrift etter børstevask.

Grønn Marina har utarbeidet en rapport basert på resultatene fra brukerundersøkelsen. Ta kontakt oss dersom du ønsker denne tilsendt. 

Hvorfor Drive-in Boatwash

Vi på Vollen Marina har valgt å samarbeid med Drive-in Boatwash fordi de er markedsledende i sitt felt og leverer pr. i dag den mest effektive og solide maskinen på markedet. Drive-in Boatwash har over 10 års erfaring og har i dag et titalls kunder i Sverige samt en en rekke kunder internasjonalt. Les mer om deres maskiner på www.driveinboatwash.com